Hornindal:

Vil snart tildele tomter på Løvland

Det er interesse for bustadtomtene på Løvland, fastslår kommunalsjefen.

Løvland bustadfelt: 25 tomter utgjer Løvland bustadfelt i Hornindal. Fem av tomtene (i klar gulfarge) er til konsentrert bustadbygging.   Foto: kommunekart.com

Nyhende

– Vi har hatt fleire førespurnader kring tomtene på Løvland og vi vil starte med tildeling av tomter om ikkje lenge, opplyser kommunalsjef Jarl Martin Møller.