Grunneigarane seier Tenden - Kartverket seier Tenna

Namnlaus: Veg 1069 frå rv15 til hyttefeltet på Tenden står framleis utan namn.   Foto: Arkiv/Ove Sveen

Nyhende

Stryn er enno ikkje heilt i mål med fastsetjing av vegadresser i kommunen. Eit større arbeid har pågått over lenger tid, men framleis er det adresseparsellar som står att.