Politietterforsking etter at jerv vart fanga i mårfelle

Statens Naturoppsyn (SNO) har registrert ein jerv fanga i mårfelle i Stryn.

Jerven som vart fanga i mårfelle i Stryn er no sendt til Miljødirektoratet.  Foto: SNO rovviltseksjonen

Nyhende

Det stadfestar Rune Holen, seniorrådgjevar i rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn.