Kronikk:

Nær folk i Sogn og Fjordane i 100 år

Kronikk om 100-årsjubilanten: Frå venstre nestleiar Karoline Bjerkeset, fylkesleiar Sigurd Reksnes og nestleiar Morten Askvik.  Foto: Andreas Nygjerd/Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Nyhende

«Bygdevegane må få breiare plass på vegbudsjettet. Arbeidet med bygging av vegar til bureising, avsidesliggande gardar og stølar må fremjast og reglane for desse tilskot takast opp til revisjon». «Landet sit bruk av brensel må meir enn før takast frå dei norske skogar». «Vi må få utjamning av den store skilnaden der er millom lands- og byungdom til å skaffe seg skuleopplæring». «Våre gamle rettar og fangstinteresser i polhavet og langs kysten må vinnast att og vernast ved eit effektiv oppsyn».