Villcamping:

- Kan vere alternativ å gi avgrensa politimyndigheit til kommunen

Politioverbetjent Vidar Stavik ved Stryn lensmannskontor.  Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Politiet viser i sitt innspel til turismehandteringa i Stryn til trafikale utfordringar i Lodalen, der parkerte bilar kan hindre utrykkingskøyretøy, og at ein bør sjå på moglegheitene for å regulere trafikken inn dalen.