Karnevalsgudsteneste ute i frisk vinterluft

Glimt frå karnevalsgudstenestene utanfor Nordsida og Nedstryn kyrkje sist søndag.

Gudsteneste med sol og utsikt: Lang prosesjon på veg opp til karnevalsgudstenesta utanfor Nordsida kyrkje søndag 14. februar. Fint og kaldt vinterver med flott utsikt over fjorden.   Foto: Ingvild Sætren (Alle foto frå Nordsida)

Nyhende


Gåvepose: Vårin og Viljar Koppen Tvinnereim var blant borna som fekk ei lita overrasking frå Aslaug Håøy Nygård.  Foto: Ingvild Sætren


Ut på trappa: Sokneprest Henny Koppen flytta gudstenesta ut på trappa utanfor Nedstryn kyrkje, her saman med gode hjelparar.  Foto: Kyrkja

Flytta ut: Hege Høibye leia gudstenesta utanfor Nordsida kyrkje.   Foto: Ingvild Sætren


Både vaksne og born hadde kledd seg ut. Femåringane var spesielt inviterte til gudstenesta.  Foto: Ingvild Sætren


Kimde til fest: Desse to hjelparane fekk lyd i kyrkjeklokka på Nordsida.  Foto: Ingvild Sætren


Søndag var det fastelavn, og i kyrkja har ein fest for å markere overgongen til fasta.  Foto: Ingvild Sætren


Forteljing med musikk på karnevalsgudtenesta utanfor Nedstryn kyrkje.