Mange innspel til Stryn kommune:

Nok av turismeutfordringar å ta tak i

Tidlegare i år gjekk Stryn kommune ut og etterlyste innspel på utfordringar, og framlegg til løysingar på desse, knytt til turismehandteringa i kommunen. Og i følgje innspela er det nok å ta tak i.

Villcamping: Dei siste åra har det vore ein stor auke i turistar som teltar utanfor campingplassane. Særleg Breng i Lodalen har blitt ein populær stad for campingturistar. Søppel og avføring i naturen er nokre av utfordringane dette har medført. Her frå ein julidag på Breng i fjor sommar. 

Nyhende

Privatpersonar, lag og organisasjonar har følgt oppmodinga frå kommunen og dei siste vekene er det spela inn ei lang rekkje større og mindre utfordringar knytt til trafikale forhold, campingkapasitet og søppel- og toaletthandtering.Ikkje overraskande er mange av desse knytte til Lodalen.