Turismehandteringa i Stryn kommune:

– Vi bur her ikkje på grunn av turistane

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen er i sitt innspel oppteken av at tiltak retta mot turisme óg må kome dei lokale til nytte.

Kråka: Rasteplassen på Kråka i Olden fungerer nærast som ein campingplass i sommarsesongen. 

Nyhende

Kontaktutvalet har i sitt innspel peika på ei rekkje utfordringar basert på turistsesongen 2020;