Enklare reglar for å byggje på eigen eigedom

Frå mai kan du byggje terrasse og mindre tilbygg på eigen eigedom utan å søkje kommunen om løyve.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) trur ikkje det blir fleire naboklager når reglane blir mjuka opp. – Vi har også tidlegare hatt fleire tiltak som har blitt unnateke frå søknad, som å byggje garasje, seier han.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/NPK

Nyhende

Regjeringa endrar ei forskrift slik at folk kan byggje meir utan å måtte sende inn søknad først, skriv Nettavisen. Dei nye reglane gjeld frå 1. mai.

– Vi ønskjer å gjere det enklare og billegare for folk å gjere små tiltak på eigen eigedom utan å måtte involvere kommunen. Dette er viktige endringar som fører til mindre byråkrati, og at folk får meir fridom, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Det blir opna for å byggje på hus eller hytte med inntil 15 kvadratmeter. Det kan gi moglegheit til til dømes å byggje ut kjøkkenet eller utvide med eit soverom. Kravet er at tilbygget er minst 4 meter frå nabogrensa.

Terrassen kan vere inntil 1 meter høg. Han må vere knytt saman med ein bygning og ikkje stikke ut meir enn 4 meter frå fasaden. Og det må vere minst 1 meter mellom terrassen og nabogrensa.

(©NPK)