Tindegrenda i Stryn:

Her kjem det 113 nye hyttetomter

– Målsettinga er at dei første kan ta i bruk hyttene før jul neste år, seier Odd Rune Flo i Tinde hytter Stryn.

Tindegrenda Dagleg leiar i Tinde hytter Stryn, Odd Rune Flo og adm.dir. i Tinde hytter, Audun Skattebo peikar på skogsområdet nord for Hydla som skal bli Tindegrenda hyttefelt. Biletet er tatt frå parkeringsplassen ved Stryn Vinterski mot vest.  Foto: Roger Oldeide

Interessa for hytte både i Stryn og i Hornindal er stor

Nyhende

Høyringsfristen for planen er ute og når Fjordingen er innom har direktøren i Tindegruppen, Audun Skattebo akkurat vore i møte med kommunen om reguleringa av 160 dekar store feltet like nord for Hydla.