Kjøper Riseteigen- meiner ein bør vurdere Øvre Hogane på nytt

Formannskapet tilrår å kjøpe Riseteigen, og no vil Halldor Hove (Ap) at ein ser på Øvre Hogane på nytt.

Riseteigen: Stryn kommune ønskjer å kjøpe Riseteigen, eit område regulert til bustadfelt. 

Nyhende

I samband med at formannskapet vedtok kommunal innløysing av Riseteigen, eit område regulert til bustadfelt, vart det stilt spørsmål frå Halldor Hove (Ap) og Arnljot Sæternes (H) knytt til prissetjinga.