- Ei stor ære å ta imot Bergprisen 2021

Olav Roset frå Blakset fekk før helga tildelt NTNU sin prestisjetunge Bergprisen 2021, for beste masteroppgåva på sivilingeniørstudiet i tekniske geofag.

– Det er ei stor ære å motta denne prisen, seier ein glad Olav Roset frå Blakset etter at han vann prestisjetung NTNU-pris.   Foto: NTNU

Nyhende

Tittelen på oppgåva hans er: «Vegen mot ein heilskapleg digital arbeidsflyt i berg- sikringsbransjen: Ei mulegheitsstudie av korleis parametrisk design og BIM kan nyttiggjerast ved sikring av bergskjeringar».