– Flyplassen må ikkje bli bygd inne

– Vi må sikre oss at høgderestriksjonane i endane og på sidene av rullebana vert ivaretekne.

Lufthamnsjef: Svein Arne Vik er lufthamnsjef på Ørsta Volda lufthamn Hovden.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Det seier Svein Arne Vik, lufthamnsjef ved Ørsta Volda lufthamn Hovden, i samband med bygging av nytt kryss frå flyplassområdet og ut på E39.