Thor Tenden Transport AS:

Vil flytte ved visse vilkår

Thor Tenden Transport AS er positive til å flytte ut av sentrum og gjerne til Ytreeide.

Vyer i Stryn kommune sin sentrumsplan opnar for å flytte transportbedrifter bort frå Visnes og sentrum for å gje plass til annan næringsverksemd.  Foto: Thor Tenden Transport AS

Nyhende

I høve ordførar Per Kjøllesdal sine utspel i høve sentrumsplanen er det naturleg å spørje Thor Tenden Transport AS om eventuelle flytteplanar.