LEIAR:

Rett av ordføraren å "sleppe katta ut av sekken"

Frå landbruk til anna næring: Området på Ytreeide (nærast kamera) som kan vere aktuelt å omdisponere frå landbruk til anna næringsareal.  Foto: Bengt Flaten

Det vert ein vanskeleg prosess der ein uansett resultat ikkje vil sitje att berre med vinnarar

Nyhende

Stryn kommune manglar næringsareal. Det problemet har vore tydeleg lenge. I dagens avis går ordførar Per Kjøllesdal konkret til verks, når han seier tre område av Stryn sentrum bør omdisponerast for å gje plass til plasskrevjande varehandel, helst i kombinasjon med bustader.