Hornindal grendeutval:

Ber kommunen vidareutvikle strandsona

- Coop-tomta er på mange måtar hjartet i Grodås sentrum

Badeliv: I høve områdereguleringa understrekar Hornindal grendeutval viktigheita av strandsona ved Hornindalsvatnet som rekreasjonsområde.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

I eit innspel til områdereguleringa for Grodås sentrum, skriv Hornindal Grendeutal ved Ove Rand at Grodås har alle moglegheiter til å bli eit svært attraktivt buområde i indre deler av Volda kommune. Han tek mellom anna til orde for at strandsona på Grodås må vidareutviklast.