– Stryn bør etterlyse meir midlar til boligsosialt arbeid

Vanskelegstilte: Sveen etterlyser midlar til boligsosialt arbeid. Foto: Raudt Stryn 

Nyhende

Stryn kommune må snarast sende eit høyringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i høve framlegget til ny boligsosial lov (om kommunane sitt ansvar ovanfor vanskelegstilte på bustadsmarknaden).