Avviklar ikkje Visnes Industripark

Kommunestyret vedtok å innløyse aksjane, men utsetje avgjerd om eventuell avvikling av selskapet Visnes Industripark AS.

Visnes Industripark AS: Stryn kommune innløyser aksjane til Løv AS (41) og Siva AS (10), men beheld selskapet inntil vidare. 

Nyhende

I framlegget til vedtak om at Stryn kommune innløyser aksjane i Visnes Industripark, var det også teke med at selskapet Visnes Industripark AS skal avviklast og eigedommane vert aktivert i kommunen sin rekneskap.