To nattkontrollar ved Kjøs bru

Illustrasjonsbilde.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Statens vegvesen har gjennomført kontrollar ved Kjøs bru natt til tysdag og natt til onsdag.

Ifølgje kontrollrapporten måtte to førarar rydde siktsona før vidare køyring, og det vart skrive ut eitt gebyr på 2.000 kroner for dekk under minstemål.

Tre køyretøy fekk bruksforbod, to for lys og gjenstander i siktsona og ein for avrenning frå lasta. Det vart skrive ut to gebyr på dekk. Eitt for manglande M+S merking, og eitt for mønster under fem millimeter.