Meiner skuleskyssreglar kan gi urettvise utfall

Bergsida: Skuleskyssgrensa er fire km, noko som gjer at ikkje alle på Bergsida kvalifiserer til å følgje skulebussen.  

Nyhende

Christine Lunde Hallor oppmodar i brev til Stryn kommune om skuleskyss heile året for grunnskuleelevar frå Bergsida. Grensa for skuleskyss er fire kilometer, målt frå dør til dør, noko ho meiner kan gi urettvise utfall.