Miljødirektoratet strammar inn laksefisket

Sårbare bestandar av villaks skal vernast mot overfiske, og derfor reduserer no Miljødirektoratet laksefisket både til sjøs og i elvar.

Illustrasjon 

Nyhende

– For å verne sårbare bestandar av den viktige villaksen vår mot overfiske, og for å sikre grunnlaget for eit haustbart overskot i framtida, er vi dessverre nøydde til å avgrense laksefisket både i elv og i sjø, seier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.