- Alle over 18 år får første dosen innan midten av juli

Innan midten av juli skal alle vaksne over 18 år ha fått den første dosen med koronavaksine, ifølgje det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI).

Innan midten av juli skal alle vaksne over 18 år ha fått den første dosen med koronavaksine, ifølgje det nye vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI).  Foto: Heiko Junge/NTB

Nyhende

–Det er ingen store endringar, opplyser visedirektør for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann til NTB.

– Vi har komme så langt at vi veit omtrent korleis farten blir framover, seier han.

Sikrare leveringstider

I det nye scenarioet er prognosane for eit nøkternt og eit optimistisk scenario slått saman og er nærast identiske. Hovudgrunnen er at leveringstidspunkta for dei vaksinane som no er i aktiv bruk i Noreg, er sikrare.

Akkurat no gjeld det vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna, medan vaksinen frå Johnson & Johnson er venta frå midten av april.

– Vi har stor tru på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, seier Littmann.

AstraZeneca på pause, men inkludert

I tillegg kjem AstraZeneca-vaksinen, som er sett på pause. Pausen varer førebels til veke 15 eller 12. april.

– I scenarioet går vi ut frå at AstraZeneca blir teken i bruk igjen. Men det er ikkje einstydande med at vi har konkludert i saka. Det kan endre seg. Då vi måtte oppdatere scenarioet igjen, seier Littmann.

(NPK)

Fakta om vaksinescenarioet

Dette er tidspunkta for når alle i ulike grupper ifølgje det nøkterne scenarioet til FHI skal ha fått tilbod om den første vaksinedosen (scenario frå 12. mars i parentes):

* Helsepersonell: tredje veka i mai (tredje veka i april)

* 75–84 år: tredje veka i mars (tredje veka i mars)

* 65–74 år + 18–64 år med høg risiko: tredje veka i april (midten av april)

* 55–64 år, underliggjande sjukdom: tredje veka i april (midten av april)

* 45–54 år, underliggjande sjukdom: tredje veka i april (tredje veka i april)

* 18–44 år, underliggjande sjukdom: månadsskiftet april/mai (månadsskiftet april/mai)

* 55–64 år: midten av mai (midten av mai)

* 45–54 år: andre veka i juni (andre veka i juni)

* 18–44 år: andre veka i juli (første veka i juni)

* Dei aller fleste sjukeheimsbebuarane og personar over 85 år er allereie fullvaksinerte eller har fått den første vaksinedosen.

(NTB)