- Må auke kunnskapen om og endre haldningane til trakassering og overgrep

- For å stoppe overgriparane må vi auke kunnskapen, endre haldningane og betre handteringa av seksuell trakassering og overgrep i idretten. Det seier president Tore Sannum i Norges Rytterforbund (NRYF) i samband med offentleggjering av utvalsrapporten som omhandlar handtering og førebygging av seksuell trakassering og overgrep i ryttarsporten.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Rebecca Ballestad-Mender

Nyhende

Utvalet har bestått av 16 sentrale tillitsvalde og utøvarar frå heile ryttar-Norge.