Færre vigslar og attestar

Mot ny bryllaupstørke

Etter kraftig nedgang i talet på bryllaup i fjor er det ikkje noko rush av gifteklare par som førebur seg på seremoni i år.

Sit på gjerdet og ligg på vêret: Gifteklare brudepar vil heller vente til dei kan få be alle dei gjestene dei vil og nytte det lokalet dei ønskjer seg, før dei blir smidde i hymens lenkjer.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NPK

Nyhende

Etter ein kraftig nedgang i talet på vigslar i fjor, då fleire måtte avlyse eller utsetje bryllaupet på grunn av koronaviruset, kunne ein kanskje vente seg ein opphoping av par som ville gifte seg i år, men førebels er det lite som tyder på ein bryllaupsboom til våren og sommaren. Snarare tvert imot.