18 vallister i Sogn og Fjordane - fire er nye

Til stortingsvalet til hausten vert et stilt 18 lister i Sogn og Fjordane. Fire av desse er nye.

Til valet til hausten vil Sogn og Fjordane sine innbyggjarar ha 18 lister å velje mellom. Fire av dei er nye.   Foto: Bengt Flaten (illustrasjonsfoto)

Nyhende

Fristen for å levere inn listeforslag gjekk ut onsdag 31. mars. Sjølv om Hordaland og Sogn og Fjordane er slegne saman til eitt fylke, skal dei to tidlegare fylka velje kvar sine representantar til Stortinget. Hordaland har i dag 16 og Sogn og Fjordane 4 representantar, opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.