Strynerussen med eit skikkeleg krafttak

Krafttak mot kreft: Tonje Bjerkan (t.v.) i Nordfjordakademiet har hjelpt russen med å nå ut til lokale bedrifter i Stryn. Vidare Martin Walaker, Bjørnar Lyslo, Caroline Lunde, Sara Gjertsen og Marte Lunde Sætre. Resultatet på 78.000 innsamlingskroner er russen godt nøgde med.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

Strynerussen har i ei årrekkje delteke i Kreftforeininga sin årlege innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. Strynerussen 2021 var ikkje noko unntak, og stilte velvillig opp for å bidra i krafttaket .