Formannskapet handsama ekspropriasjonssaka i Olden:

- Vi må utforske absolutt alle mogelegheiter for frivillige løysingar

Ny utsetjing: Stryn formannskap valde for andre gong å utsetje saka om tvangsinnløysing av grunn og rettar ved Olden terminalområde.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Stryn formannskap valde nok ein gong å utsetje saka om ekspropriasjon av grunn og rettar for gjennomføring av reguleringsplan for Olden terminalområde.