– Vi har for oppdatert kunnskap

Ergoterapeut Anita Skarstein frå Stryn kommune seier fagkonferansen om ME er eit viktig bidrag til kunnskapsauke for helsepersonell.

Deltok: Anita Skarstein, ergoterapeut, var ein av fleire frå Stryn kommune som deltok på ME-konferansen. 

Nyhende

– Det har vore to interessante og spennande fagkonferansedagar der vi har fått eit innblikk i oppdatert ME-forsking innan årsak, biomarkørar og behandling av ME, seier Anita Skarstein til Fjordingen.