Saugstad og Jelstad:

- Forskinga går endeleg framover

Medan føredraga på dagtid kunne vere medisinskfagleg tunge, var føredraga på ME-konferansens kveldstid meir mynta på «folk flest».

Jørgen jelstad: - Mykje endra seg med ein rapport frå 2015 der fagpersonar gjekk gjenonm all ME-forsking og slo fast at ME er ein alvorleg, systemisk sjukdom. Foto frå ME-konferanse Stryn 2016 

Nyhende

Først ut var professor emeritus i pediatri, forskar ved Universitet i Oslo, Ola Didrik Saugstad. Han har vore med på dei to konferansane som har vore tidlegare.