Konferansen takka Agnete

Initiativtakar Agnete Skrede vart fleire gongar takka under den store ME-konferansen som vart arrangert digitalt tysdag og onsdag. Innleiarar frå både Norge, Sverige og USA nytta høvet til å sende takk for arbeidet som er lagt ned.

For systera: Gunn Skrede framførte teksten frå systera Agnete. 

Nyhende

ME-konferanse Stryn er ein sjølvstendig, ideell organisasjon.