Varmtvassbasseng i Stryn:

– Viktig at dette blir gjort formelt rett

– Som leiar i Stryn Revmatikarlag må eg syte for at dette blir gjort formelt rett, seier Magnhild Berge, om eventuell pengeløyving frå revmatikarlaget.

Formalitetar: Magnhild Berge, leiar for Stryn Revmatikarlag, er oppteken av at formalitetane er i orden.  

No må vi gje oss tid så det vert gjort vedtak på formelt rett grunnlag

Nyhende

Magnhild Berge er oppteken av at det ikkje må herske tvil om at ho ønskjer å få realisert eit varmtvassbasseng, men at der er nokre formalitetar som må avklarast før revmatikarlaget har høve til å avgjere om det kan vere med og betale eit kommunalt forprosjekt til nytt varmtvassbasseng.