Generalforsamlinga i Tussa:

Samrøystes ja til fusjonsavtalen med Stryn Energi

Generalforsamlinga i Tussa kraft sa onsdag samrøystes ja til fusjonsavtalen mellom Tussa og Stryn Energi. Samstundes vart vedtektene endra for å tilpasse dei den nye aksjonæren.

Generalforsamlinga i Tussa kraft sa samrøystes ja til fusjonsavtalen mellom Tussa og Stryn Energi. Samstundes vart vedtektene endra for å tilpasse dei den nye aksjonæren.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

For det er Stryn kommune som er eigar av Stryn Energi, og handelen mellom Tussa og eigaren vert gjort opp med aksjar. Stryn kommune får aksjar tilsvarande sju prosent av aksjekapitalen i Tussa.