Fleire lokale hotell får støtte:

Regjeringa gir 400 millionar til reiselivet

Fleire hotell og reiselivsbedrifter på Nordvestlandet får pengar frå regjeringa til omstilling. Sjå lista under.

Stryn Hotel og Ole Kristian Nedberge er blant fleire lokale reiselivsbedrifter som får sin andel av regjeringa sine omstillingsmidlar.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Sunnmørsposten: Regjeringa har vidareført ordninga med støtte til omstillingsprosjekt i reiselivsnæringa. 420 bedrifter får tildelt rundt 400 millionar kroner. Fleire av dei på Nordvestlandet.