Fosterbarn:

Må jobbe meir enn før mot tilbakeføring av barnet

Det vil bli eit auka fokus på tilbakeføring av borna til biologiske foreldre.

Tilbakeføring: Det vert eit auka fokus på tilbakeføring av born til dei biologiske foreldra. 

Nyhende

Barnevernstenesta organiserer samværet som fosterbarnet har med biologiske foreldre. Ofte føregår møta på «nøytral grunn» og det er alltid tilsynspersonar til stades.