Ønskjer sykkelparkering ved Per Bolstad plass

  Foto: Gunnhild Sindre

Nyhende

Driftsingeniør i Stryn kommune, Tor Guddal, tek til orde for betre tilrettelegging for sykkelparkering i Stryn sentrum. Dette gjort som eit innspel til den pågåande områdereguleringa av Stryn sentrum.