Strålande hogstvinter

Då Arne Olav Paulen Drageset (28) ein vart permittert frå jobben i vinter, valde han å jobbe i skogen heime på fulltid. Innimellom fekk han selskap av mora Bente Drageset. No har dei levert over 390 kubikk med gran.

Kjekt: – Skogsarbeid er kjekt arbeid, er skogeigar Bente Drageset og sonen Arne Olav einige om. Ho er med når ho kan, medan han har stått for hovuddelen av hogsten. 390 kubikk gran er levert i vinter. 

Nyhende

Arne Olav Drageset Paulen, som til dagleg jobbar som maskinførar, har sidan oppveksten vore interessert i skog og skogsdrift.