Kan bidra til auka heimflytting:

– Gjer Smia til «heimekontor»

– Kommunehuset Smia bør marknadsførast som «heimekontor» for næringsdrivande som har jobb annan stad, og treng eit kontor til å utføre jobben.

Heimekontor: Hornindal Grendeutval meiner Volda kommune bør marknadsføre kommunehuset Smia som «heimekontor» for folk som har jobb annan stad, og som treng kontorplass i Hornindal. Utvalet er her representert med f.v. Julie Haugen, Anett Mari Bugjerde, Bjørn Lødemel og Nina Lødøen Øen.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Dette er eitt av fleire poeng Hornindal Grendeutval har sendt Volda kommune, som innspel til kommuneplanen.