Ber ein vurdere reopning av valkrinsar

Meir plass: Arnt Magne Paulen vil ha betre kapasitet ved vallokala. 

Nyhende

Stryn kommunestyre har gjort vedtak om valstyre for det komande stortings- og sametingsvalet. Per Kjøllesdal vert leiar medan Aud Løvlid vert nestleiar. Med seg får dei Arnljot Sæternes, Endre Bø, Haldor Hove, Silje Skarstein og Grete Haugen Vinsrygg. Sonja Øvre-Flo, Arnt Magne Paulen og Bjørn Aage Haugen blir vara til valstyret.