Stryn Pukk AS

Får byggje anleggsveg ved Skarsmyra

grønt lys for anleggsveg: Stryn Pukk AS fekk dispensasjon frå reguleringsplanen til å byggje ein 30 meter lang anleggsveg (teikna inn) sør frå Skarsmyrvegen. Dispensasjonen gjeld fram til hausten 2024.   Foto: Skisse frå søknad

Nyhende

Stryn Pukk AS søkte om dispensasjon frå reguleringsplanen for å etablere ein ca. 30 meter lang, midlertidig anleggsveg sør frå Skarsmyrvegen på gbnr. 150/56 til område J3.