Med heimbygda på avstand oppdaga ho kvalitetane

Definisjonen av fridom har endra seg radikalt frå Tonje Bjerkan var ung til no. Etter 15 år i Australia og med Stryn på avstand, oppdaga ho kvalitetane i heimbygda si.

Tonje Bjerkan med familie på surfetur til kysten.  Foto: Helle Frogner

Nyhende

– Då eg sjølv var ung og budde i Stryn, visste eg null om kva jobbmulegheiter som var her. Ikkje brydde eg meg heller, for det einaste eg ville var å flytte til ein by der ikkje alle kjende alle, ler ho.

Det er litt over eit år sidan Tonje Bjerkan og familien hennar tok valet om å etablere seg i Stryn og Norge. At det skulle gå så mange år før ho vende nasa heim for godt frå Australia, skuldar ho ei enorm eventyrlyst.

Les resten av artikkelen om Tonje og familien på Framtidsfylket.no, skriven av Kristine Slettehaug og foto av Helle Frogner.