Utbyggingsdirektøren i Statens Vegvesen:

– Vi er klare når vedtaket om strynefjellstunnel kjem

– Dersom det blir fleirtal for regjeringa sitt framlegg kan vi vere i gang med tunnel-arbeidet om to til tre år.

Klar: – Vi er klare når vedtaket om ny tunnel på rv 15 Strynefjellsvegen kjem, sa Kjell Inge Davik som er utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Det seier Svein Sunde i Gode Vegar. Same dag som regjeringa slapp nyheita om oppstartsmidlar til ny strynefjellstunnel, hadde han stort møte i Loen med fokus på same vegen. Med både vegdirektør, utbyggingsdirektør, direktør for lastebileigarane og mange fleire til stades.