Markerer 100-årsjubileum for første nynorske bibel

I år er det 100 år sidan den første Bibelen kom ut på nynorsk. Det blir markert med ein eigen fagdag i Volda måndag 14. juni – på tampen av Dei nynorske festspela.

Forfattaren Inger Bråtveit er ein av fleire forfattarar som har arbeidd med Bibelen i nyare språkdrakt.   Foto: Margunn Sundfjord

Nyhende

Det er Nynorsk kultursentrum og Høgskulen i Volda som har gått saman om fagdagen Gudsord og folkespråk. .