Stryn Gastrobar:

Ser utfordringar med avgrensa toalettkapasitet

Utvida: Stryn Gastrobar fekk innvilga søknad om utvida skjenkeareal. Det over eitt mål store området i bakhagen, som er inngjerda med steinar og kjetting, skal nyttast til aktivitetar og blir del av dette.   Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

Måndag handsama helse- og sosialutvalet Stryn Gastrobar sin søknad om utvida skjenkeareal. Liten toalettkapasitet og svært enkel inngjerding av området stod sentralt i diskusjonen.