Skepsis til å bruke Kipervegen som tilkomstveg

Visnes: På denne marka ligg det inne bustadfelt i områdereguleringa for Stryn sentrum.  Foto: Thomas Thaule

Nyhende

I områdereguleringa for Stryn sentrum er det teikna inn nytt bustadfelt på Visnes, aust for Kipervegen.