Varslar våpenkontroll: No kjem politiet

Jegerar og skyttarar i Hornindal kan no førebu seg på å få besøk av politiet, som skal ut på våpenkontroll.

Våpenkontroll: Jegrar og skyttarar i Hornindal kan bu seg på å få politiet på besøk for våpenkontroll, m.a. om våpen vert oppbevart i sikkert våpenskap. Politiet understrekar samstundes at om sjølv om du har arva eit våpen, har du ikkje automatisk arva våpenløyvet. Det må du søkje politiet om.   Foto: Bengt Flaten (illustrasjonsfoto)

Nyhende

Det er politiet som varslar jegerar og skyttarar i kommunane på Sunnmøre om våpenkontroll.