Helge Orten (H):

– Det breie fleirtalet for strynefjellstunnel forpliktar alle partia

– Den breie oppslutninga om rv 15 Strynefjellsvegen forpliktar alle partia som har lagt prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.

Leiar: Helge Orten (H), er leiar i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Det seier Helge Orten (H), leiar i transportkomiteen på Stortinget. Med klare merknader og prioriteringar frå regjeringspartia (H, KrF og V), Sp, Ap og Frp, og også formulering frå SV, vil transportplanen bli vedteken utan votering over enkeltprosjekt, fortel Orten.