Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar

Elevar og foreldre kan klage på standpunktkarakterar og på vedtak om å ikkje setje standpunktkarakter, opplyser Statsforvaltaren (tidlegare fylkesmannen) i Vestland.

  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyhende

Det er skulen som skal informere elevar og foreldre om høvet til å klage, klagefristen og kva klagen skal innehalde.