- Behova for rassikring er større enn vi har pengar til

-Vi bur i eitt av dei mest rasutsette områda i landet, sa leiaren for Hovudutval for samferdsle og mobilitet, Jannicke Bergesen Clarke, til Fjordingen.

No gjeld det å få gjort om inntrykka til handling

Johanne Melkevoll, leiar for foreldregruppa Trygg veg Olden-Briksdal
Nyhende

– Behova for trygge vegar er mykje større enn vi har pengar til, sa Jannicke Berggesen Clarke til avisa.