Reduserte inntekter av skuleutleige siste åra

Inntekter knytt til utleige av skular og barnehagar i Stryn kommune, har blitt reduserte dei siste åra.

Stryn ungdomskule har hatt mindre utleige av lokale siste åra.  Foto: Sigrid Heggestad

Nyhende

Det kom fram i ei referatsak i møtet i skule- og kulturutvalet måndag.