– Tunnelstein er ein ressurs

Strynefjellet er meir enn ny tunnel. Det skal byggjast trygg veg i dagen både på fjellet og nedover Ottadalen.

Ressurs: Stein frå ny stryne- fjellstunnel er ein ressurs, brukt på rett måte, seier Cato Løkken. 

Nyhende

– Tunnelstein kan bli ein ressurs om han vert brukt på rett måte, sa Cato Løkken, som er avdelingsdirektør, Drift og vedlikehald Øst. Han viste til løysingane som er valt både over Filefjell og gjennom Østerdalen med å bygge opp og utvikle eksisterande veg. Det vil vere eit klart poeng å lyfte eksisterande veg slik at snøen bles av.